Makkä väzba

Väzba je nevyhnutnou ochrannou časťou knižného celku a dotvára jeho podobu.

 

Väzba V3- Väzba podobná V1 s tým rozdielom, že na zošitie sú používané zhora umiestnené spinky a celok sa potom upevňuje do obálky.