Tvrdá väzba

 

Väzba je nevyhnutnou ochrannou časťou knižného celku a dotvára jeho podobu. Knižnou väzbou rozumieme obal, ktorý má jednak knihu chrániť pred poškodením a jednak z jednotlivých listov vytvárať pevný celok, príp. ju tiež zdobiť. Základné delenie knižných väzieb je na mäkké a tuhé. Tuhé väzby sú odolnejšie, ale ich výroba je náročnejšia a drahšia. Preto sa v poslednej dobe rozšírilo používanie mäkkých väzieb (paperback), čo umožnilo znížiť náklady na tlač kníh. Súvislosť je tu aj s poplatkami za autorské práva, ktoré sa môžu líšiť pre vydanie v mäkkej väzbe a v tuhej väzbe. Ďalej sa mäkké i tuhé väzby delia podľa spôsobu spojenia na lepené a šité.

 

 

Tuhé väzby

  • Väzba V7 - Poloplátěná väzba, kedy na sú knižné dosky potiahnuté papierom a chrbát knihy je potiahnutý plátnom, alebo iným vhodným materiálom.
  • Väzba V8 - Tzv. celoplátená väzba, tj z jedného materiálu. Na potiahnutie môže byť použitý papier (lakovaný, laminovaný ...), alebo iné materiály, napríklad koža.